ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

Post on 18 ตุลาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท22338890_2007049602875557_9222424106146421091_o.jpg22538883_2007050449542139_7047367964224797007_o.jpg22467664_2007050526208798_5024604462742284448_o.jpg22520004_2007050249542159_938543880377738774_o.jpg22519975_2007049966208854_548800817983343555_o.jpg22538760_2007049549542229_6399171391410951992_o.jpg22498965_2007050322875485_6470342849879542662_o.jpg