เทศบาลตำบลศิลาดานลงพื้นที่แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ 1หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6

Post on 13 พฤศจิกายน 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯเขต 2

 

ลงพื้นที่แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ 1หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท23275735_2017729271807590_1790200096116033719_o.jpg

 

23275628_2017729288474255_4665109545564828151_o.jpg23275303_2017738451806672_3510371759369793751_o.jpg23275308_2017737955140055_8408332818881473029_o.jpg22384004_2017737918473392_5932419379653757584_o.jpg23270204_2017738015140049_2388386516032743291_o.jpg23331269_2017738321806685_4436026878253239138_o.jpg