จิตอาสาและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมถนนพหลโยธิล ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ดอนเดื่อ - ดอนปูน

Post on 10 มกราคม 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ร่วมกับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล คณะผู้บริหาร จิตอาสาและประชาชนผู้มีจิตอาสา

ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมถนนพหลโยธิล ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ดอนเดื่อ - ดอนปูน เพื่อให้ชุมชนใกล้ตัวที่เราอาศัยอยู่สะอาดน่าอยู่ ปราศจากขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี26239962_2050271098553407_2082040685006685600_o (1).jpg26231965_2050271411886709_4795242313428475369_o (1).jpg26240366_2050271025220081_3606412540463681292_o.jpg26233092_2050270961886754_1019372328212252138_o.jpg26233672_2050271275220056_6659029981881112037_o (1).jpg26685107_2050271228553394_7851870442500503330_o.jpg