จังหวัดชัยนาท จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

Post on 19 มีนาคม 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่18 มีนาคม 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ที่ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาดานได้เข้าร่วมพิธีด้วย นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน จนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยราชสักการะ พิธีวางพานดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย

 

29257896_1687358414663703_2314945376353779712_o.jpg

 

29261820_1687324544667090_2489034771821232128_o.jpg

 

29313430_1687324428000435_8954494886418055168_o.jpg

 

29313838_1687324438000434_8484058356753891328_o.jpg