การลงพื้นที่ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน)

Post on 27 เมษายน 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

 

ได้มอบหมายให้ พลเอกอาทร โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน) ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายเจิดศัก นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง31408399_2109232425990607_3103150163833651200_o.jpgให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ

 

31317888_2109232862657230_7323530843022950400_o.jpg

 

 

 

 

31384151_2109232749323908_1405771387578089472_o.jpg

 

 

 

 

31350805_2109233105990539_2180519290900316160_o.jpg

 

31391208_2109233059323877_5846192832003440640_o.jpg

31351445_2109232995990550_2314163340118589440_o.jpg