โครงการถังขยะอินทรีย์คัดแยกขยะ 2561

Post on 30 พฤษภาคม 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกเทศบาลตำบลศิลาดาน นายจำเนียร โตศิลา จัดทำโครงการถังขยะอินทรีย์คัดแยกขยะ

 

เพื่อเป็นแบบอย่างและนำร่องรณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยริได้เริ่มทำตั้งแต่ภายในเทศบาลตำบลศิลาดาน และจะรณรงค์การขยายต่อไปถึง หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่ตำบลศิลาดาน33992733_1786961244717825_6204576924795142144_o.jpg33867845_1786960604717889_61590277701238784_o.jpg33872681_1786961491384467_6653622786453405696_o.jpg33990801_1786960764717873_1248537372220456960_o.jpg34054234_1786961911384425_8181630536708521984_o.jpg33962695_1786960598051223_8238030269123133440_o.jpg