วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

Post on 26 มิถุนายน 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศิลาดานเข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน

 

ร่วมเดินขบวนต่อต้านบาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด เน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกันปราบปรามS__16220203.jpgS__16220196.jpg