จังหวัดชัยนาทออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Post on 27 สิงหาคม 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

          จังหวัดชัยนาทออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอหนองมโนรมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”บูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ ณ วัดธรรมขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่างๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัดชัยนาท โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนกาศึกษาให้กับนักเรียน มอบชุดนักเรียน มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค และบริโภค นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของวัด ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัด พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการต่างๆ ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดนิทรรศการ บริการอื่นๆ อีกมากมาย39926326_2224102081170307_9104529913817333760_o.jpg39894601_2224103901170125_3446972930217476096_o.jpg39951638_2224115924502256_6639702999310532608_o.jpg39876123_2224105531169962_9037196895474155520_o.jpg39864464_2224105221169993_8556780639930548224_o.jpg