ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1

Post on 29 สิงหาคม 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายนริศ ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 และคณะ

ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน)โดยมีนายเจิดศัก นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท40361892_2229813410599174_3020827868541222912_o.jpg40355669_2229813500599165_6748893523380011008_o.jpg40353134_2229813420599173_7220733583931998208_o.jpg40413513_2229813440599171_2271305145667026944_o.jpg