ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้อุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมป์

Post on 06 กุมภาพันธ์ 2562
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลศิลาดาน โดยนายจำเนียรโตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล ลงพื้น ที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้อุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมป์ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

25551.jpg

 

 

 

 

25554.jpg

25553.jpg

25552.jpg