โครงการ"จิตอาสาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่ายั่งยืนในพื้นที่บึงท่าแขกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

Post on 29 พฤษภาคม 2562
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลศิลาดานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ"จิตอาสาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่ายั่งยืนในพื้นที่บึงท่าแขกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ บริเวณบึงท่าแขก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคมโยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

61149494_2371973953081615_6437367098585907200_n.jpg61550636_2405570303023483_3189183147661066240_o.jpg61633431_2405571633023350_2952702995667615744_o.jpg61456612_2405570693023444_1738881302934847488_o.jpg61512736_2405570913023422_7382538406565249024_o.jpg