เทศบาลศิลาดาน จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Post on 23 ตุลาคม 2562
by Admin

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 อำเภอมโนรมย์ ได้กำหนดดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที

 

       ขณะที่การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจะจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกฯ ส่วนในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

 

       ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

 

 001-0.jpg

 

 001-1.jpg

 

 001-2.jpg

 

 001-3.jpg

 

 001-4.jpg

 

 001-5.jpg

 

 001-6.jpg

 

 001-7.jpg

 

 001-8.jpg

 

 001-9.jpg

 

 001-10.jpg

 

 001-11.jpg

 

 001-12.jpg

 

 001-13.jpg

 

 001-14.jpg

 

 001-15.jpg

 

 001-16.jpg

 

 001-17.jpg