เทศบาลตำบลศิลาดาน นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน(ผู้ประสานงานโครงการ) ขอขอบคุณฯ

Post on 23 ตุลาคม 2562
by Admin

เทศบาลตำบลศิลาดาน นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน(ผู้ประสานงานโครงการ)

         ขอขอบคุณ นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท ,นายประสิทธิ์ จิตรจุน ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในการดำเนินโครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน ปรับปรุงผิวถนนจราจร โดยปู Asphaltic Concrete สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จากทางแยกถนนพหลโยธิน ทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน อำเภอโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

0001.jpg

 

0002.jpg

 

0003.jpg

 

0004.jpg

 

0005.jpg