กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทั่วประเทศ

Post on 23 ตุลาคม 2562
by Admin

         วันที่ 18 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงาน และพนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน

 

         ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง ทำความสะอาดถนนตั้งแต่แยกทางเข้าหมู่ 6 บ้านต้นมะขาม ถึงหมู่ที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

 

​        เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมนี้ มีวันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ แสดงความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย จำนวน 2 วัน ได้แก่ “วันที่ 13 ตุลาคม” เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ “วันที่ 23 ตุลาคม” วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

 

        ด้วยทั้ง 2 พระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศ ต่างมีความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 A01.jpg

 

 A02.jpg

 

 A03.jpg

 

 A04.jpg

 

 A05.jpg

 

 A06.jpg

 

 A07.jpg

 

 A08.jpg

 

 A09.jpg

 

 A10.jpg

 

 A11.jpg

 

 A12.jpg

 

 A13.jpg

 

 A14.jpg

 

 A15.jpg

 

 A16.jpg

 

 A18.jpg

 

 A19.jpg

 

 A20.jpg

 

 A17.jpg