ชาวบ้านตำบลศิลาดานร่วมใจสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว

Post on 23 ตุลาคม 2562
by Admin

"ประเพณีตักบาตรเทโว” พุทธศาสนิกชน ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี ด้วยความเชื่อที่ว่า ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากเทวโลกมายังเมืองมนุษย์

 

          ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพากันไปเฝ้ารับเสด็จฯ เพื่อใส่บาตรพระองค์ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากมีผู้คนมารอใส่บาตรกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จึงตั้งจิตอธิษฐานโยนข้าวต้มลูกโยน (ข้าวต้มห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาว) โดยขอให้ข้าวต้มลูกโยนนั้น ตกลงในบาตรสมดังตั้งใจ เกิดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “เทโว” นั้น มาจากคำว่า “เทโวโรหณะ”  ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงมาจากเทวโลก นั่นเอง

 

         ดังนั่น 14 ตุลาคม 62  ชาวบ้านตำบลศิลาดานจึงร่วมใจ สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดศรีเจริญ

 

 01.jpg

 

 02.jpg

 

 03.jpg

 

 04.jpg

 

 05.jpg

 

 06.jpg

 

 07.jpg

 

 08.jpg

 

 09.jpg

 

 10.jpg

 

 11.jpg

 

 12.jpg

 

 15.jpg

 

 16.jpg

 

 17.jpg

 

 18.jpg