คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมใจทำพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมรูปฯ

Post on 30 ตุลาคม 2562
by Admin

23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมใจทำพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

            ทั้งนี้​ วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน

               พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราชมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23​ ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

01.jpg

 

 

03.jpg