กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”และการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด”

Post on 05 กุมภาพันธ์ 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลศิลาดาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งด้วย “การปั่นจักรยาน” โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้น ณ เทศบาลตำบลศิลาดาน ปั่นมาถึง เส้นคันคลอง หมู่ 1 ถึง สวนมะมานาว 108 แล้วเข้าซอยท่าแขกปั่นเลาะริมแม่น้ำตลอดระยะเส้นทางริมแม่น้ำ หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 4 และหมู่ 6 ปั่นถึงทาง 3 แยกต้นมะขามแล้วเลาะคันคลองจนถึงเทศบาลฯ เป็นอันสุดเส้นทาง83801919_2613056715608173_5913554381814366208_o.jpg

 

 

83609533_2613056648941513_8602166727578484736_o.jpg

 

 

83598233_2613056622274849_3619044700373123072_o.jpg

 

 

84405452_2613102765603568_6175327158127296512_o.jpg

 

 

83858050_2613051062275405_7280266099852050432_o.jpg