โครงการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล นายณรงค์ สาแช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนายวิเชียร ทับรอด หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม/การสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น/การบรรเทาสาธารณะภัย โดยใช้งบประมาณดำเนินงานโครการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 โดยมีแผนงานในการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้านนายวิเชียร ทับรอด จำนวน 20,000 บาท

 

87936131_2632591256988052_7041894585995362304_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

87259116_2632591406988037_3952973966640939008_o.jpg

 

 

87266716_2632591443654700_247094244542513152_o.jpg

 

87957867_2632591290321382_6577912546068529152_o.jpg

 

87293594_2632591436988034_8625022786886172672_o.jpg