ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

Post on 25 มิถุนายน 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

    สำนักงานพัฒนาชุมชน ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กการชุมชน (ศอช.ต.) ให้สามารถร่วมเป๋นทีมวิทยากรกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาอาชีพชุมชนที่เชี่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (กบต.) ตำบลศิลาดาน

    เพื่อให้การดำเนินงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

106062086_2737628599817650_3562757607111662502_o.jpg

 

105580323_2737628616484315_3806612149186102747_o.jpg

 

106117673_2737628613150982_816494508749135001_o.jpg

 

104471461_2737628706484306_5160874026475267545_o.jpg