ป.ป.ช. จังหวัดชัยนาท นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับการประเมิน ITA

Post on 13 กรกฎาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช. จังหวัดชัยนาท นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับการประเมิน ITA

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาทได้จัดกิจกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับการประเมิน ITA เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

107935789_2752900674957109_992837334134690190_o.jpg

 

107662472_2752900591623784_2309726000854266080_o.jpg108195375_2752900751623768_6608863155738078900_o.jpg

 

108163663_2752900721623771_5231525548994718828_o.jpg

 

107988635_2752893908291119_7282936718003394125_o.jpg

 

107872185_2752900654957111_4639867417650746109_o.jpg