รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่งเสริมผลิตสินค้าอัตลักษณ์สร้างรายได้ชุมชน

Post on 29 พฤศจิกายน 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่งเสริมผลิตสินค้าอัตลักษณ์สร้างรายได้ชุมชน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเปิดโครงการ สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท ณ โรงพักเก่าอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ว่า โครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สินค้าในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงใจผู้บริโภค ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชน ทางด้าน นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน ณ โรงพักเก่าสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมอบของขวัญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในงานมีกิจกรรม การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวิสาหกิจชุมชน หรือ สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้พื้นที่ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรม สร้างโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การแนะนำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ ส.ปชส.ชัยนาท