โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Post on 29 ธันวาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 

 

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ บริเวณ 5 แยกวัดศรีเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน
โดยมี อสม. อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมเป็นอาสาสมัครในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564