ตรวจเยี่ยมบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Post on 04 มกราคม 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2563 นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายนาวิน เหล่าอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนางสุนีย์ เอื้อเฟื้อพันธุ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

 

https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/3844177248996204