ประชาคม หมู่ที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

Post on 05 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ โดยนายนายภาดา พัฒนพงษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 Facebook : https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/4002613903152537