ประชาคม หมู่ที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Post on 17 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ โดยนายนายภาดา พัฒนพงษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลศิลาดาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

facebook : https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/4002619989818595