ประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลศิลาดาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Post on 10 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ โดยนายนายภาดา พัฒนพงษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และนายสมเกียรติ พุฒเห้า ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลศิลาดาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

facebook : https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/4002625049818089