ประชาคมหมู่ที่ 5 ตำบลศิลาดาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ โดยนายนายภาดา พัฒนพงษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และนายสินทบ แพ่งหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมหมู่ที่ 5 ตำบลศิลาดาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Facebook : https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/4002653609815233

 

 

 

M5 11Fed2564 4