ประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลศิลาดาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ โดยนายนายภาดา พัฒนพงษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และนายธงชัย จันทร์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลศิลาดาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

Facebook : https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/4002658103148117