คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาดานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2564

Post on 11 มกราคม 2564
by Local

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาดาน ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต  ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลศิลาดาน

 

28042564