ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาส 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Post on 29 เมษายน 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาส

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/index.php/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564