วิสัยทัศน์ (Vision)

Post on 11 ตุลาคม 2561
by Admin

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศิลาดาน

“เศรษฐกิจพัฒนา ประชาปลอดภัย ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา”

 

 

vision2