ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้วให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 17 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้วให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564 เพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมและการบริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกแล้ว ให้ใช้น้ำแบบรอบเวรและปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2564 อย่างเคร่งครัด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 14 มิถุนายน 2564

จังหวัดชัยนาทได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 

 

ดาวน์โหลด

3 มิถุนายน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Post by Admin
on 01 มิถุนายน 2564

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ : 42 พรรษา องค์ราชินีคู่พระบารมีรัชกาลที่ 10

อำเภอมโนรมย์แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 08 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 อำเภอมโนรมย์แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2564 ขอความอนุเคราะห์จัดรอบเจรจาการสูบน้ำ

วันวิสาขบูชา 2564

Post by Admin
on 26 พฤษภาคม 2564

วันวิสาขบูชา เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้ชาวไทยมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญ ซึ่งยังเป็นวันหยุดของทางราชการและเอกชน ทั่วทั้งปะเทศไทยอีกด้วย เป็นการระลึกถึงคำสอนสิ่งดีๆของพระพุทธเจ้า บำเพ็ญแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และ ทำให้จิตใจผ่องใส และปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงการไม่เป็นผู้เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้คนอื่น พร้อมทั้งอาจปฏิบัติรักษาศีล และตั้งตนไม่อยู่ในความประมาท

หมวดหมู่รอง